Dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ qua dịch vụ Bưu chính công ích

Đăng lúc: 14:00:18 31/05/2024 (GMT+7)

 

Dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận, trả kết quả

 hồ sơ qua dịch vụ Bưu chính công ích

 

Trong  những  năm  qua,  Đảng,  Chính  phủ  luôn  quan  tâm,  coi  trọng  phát triển ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), đặc biệt là ứng dụng CNTT trong các cơ quan  nhà  nước. Một trong những  nhiệm  vụ  trọng  tâm là  đẩy mạnh  phát  triển Chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng. Việc  ứng  dụng  dịch vụ công trực tuyến được xem là  khâu  quan trọng, then chốt trong tiến trình cải cách hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử. Áp dụng dịch vụ công trực tuyến sẽ giúp cơ quan  nhà  nước giảm  thiểu  được  áp  lực  công  việc, giải  quyết công việc nhanh hơn, thuận tiện hơn và khoa học hơn. Tăng tính công khai, minh mạch của thủ tục  hành chính;  nâng cao trách  nhiệm, trình độ chuyên  môn  và kiến thức về công nghệ thông tin của cán bộc ông chức được phân công xử lý hồ sơ thủ tụ chành  hính... góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế  -  xã hội. Trước hết chúng ta cần  phải  hiểu  một số khái niệm cơ bản sau:

-  Dịch  vụ  công  trực  tuyến  là: dịch  vụ  hành  chính  công  và  các  dịch  vụ  khác  của cơ  quan  nhà  nước  được  cung  cấp  cho  các  tổ  chức,  cá  nhân  trên  môi  tr ườngmạng. Dịch  vụ công trực tuyến có 4  mức độ, cụ thể:

- Dịch  vụ  công  trực  tuyến  mức  độ  1:  là  dịch  vụ  bảo  đảm  cung  cấp  đầy  đủ

cácthông tin  về thủ tục  hành chính  và các văn bản có  liên quan  quy định  về thủ

tụchành chính đó.

-  Dịch  vụ  công  trực  tuyến  mức  độ  2:  là  dịch  vụ  công  trực  tuyến  mức  độ  1 và cho phép người sử dụng tải về  các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo  yêu cầu.  Hồ sơ sau khi  hoàn thiện được gửi trực tiếp  hoặc qua  đường bưu điện đến cơ quan,tổ chức cung cấp dịch  vụ.

-  Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép  người sử dụng điền  và gửi trực tuyến các  mẫu  văn bản đến cơ quan,tổ chức  cung  cấp  dịch  vụ.  Các  giao  dịch  trong  quá  trình  xử  lý  hồ  sơ  và  cung  cấp

dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và

nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
258184