Phổ biến kiến thức, nâng cao kỹ năng số và năng lực tiếp cận thông tin cho người dân trong độ tuổi lao động

Đăng lúc: 14:04:32 31/05/2024 (GMT+7)

  ĐÀI TRUYỀN THANH HOẰNG HỢP

BẢN TIN VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ:

Nội dung: Phổ biến kiến thức, nâng cao kỹ năng số và năng lực

tiếp cận thông tin cho người dân trong độ tuổi lao động

          

 

                   Để tất cả người dân trong độ tuổi lao động hiểu biết về kỹ năng số, kiến thức, nâng cao kỹ năng số và năng lực tiếp cận thông tin. UBND xã xây dựng Chương trình phổ biến kiến thức, nâng cao kỹ năng số và năng lực tiếp cận thông tin cho người dân trong độ tuổi lao động được phổ biến kiến thức, kỹ năng số cơ bản tại tất cả các thôn trên địa bàn xã cụ thể như sau:

          *. Phổ biến kiến thức, nâng cao kỹ năng số và năng lực tiếp cận thông tin cho người dân trong độ tuổi lao động

          - Phổ biến kiến thức, nâng cao kỹ năng số và năng lực tiếp cận thông tin cho người dân trên địa bàn toàn xã đảm bảo mục tiêu tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động được phổ biến kiến thức, kỹ năng số cơ bản tại tất cả các thôn đạt trên 70%.

          - Đối tượng được phổ biến kiến thức, nâng cao kỹ năng số và năng lực tiếp cận thông tin: Tất cả người dân trên địa bàn xã có nhu cầu, có khả năng tiếp cận, tìm hiểu kiến thức, kỹ năng số, ưu tiên người dân trong độ tuổi lao động, trong đó chú trọng phổ biến kiến thức, nâng cao kỹ năng số cho cán bộ của các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ hợp tác xã, cán bộ không chuyên trách thôn, giáo viên các trường trên địa bàn xã để làm lực lượng nòng cốt tiếp tục là nguồn nhân lực tổ chức phổ biến kiến thức, kỹ năng số cho thành viên của tổ chức và người dân.

          - Nội dung chương trình phổ biến kiến thức, nâng cao kỹ năng số và năng lực tiếp cận thông tin cho người dân trong độ tuổi lao động gồm:

          + Kỹ năng khai thác, sử dụng các ứng dụng di động, nền tảng số, dịch vụ trực tuyến trên mạng Internet, như: cách lập tài khoản và sử dụng sàn thương mại điện tử, mạng xã hội, học trực tuyến và các nền tảng số khác; cách tìm kiếm, cài đặt, quản lý và trao đổi thông tin trên môi trường số thông qua các trang thông tin điện tử, ứng dụng di động, nền tảng số; hướng dẫn sử dụng các ứng dụng ngân hàng số, ví điện tử để thanh toán trực tuyến.

          + Kỹ năng sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, như: giới thiệu các dịch vụ công trực tuyến, hướng dẫn truy cập, tạo lập tài khoản, khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công của địa phương.

          + Kiến thức cơ bản về an toàn thông tin mạng và kỹ năng tự bảo vệ, chống các nguy cơ mất an toàn thông tin mạng cho cá nhân; nhận diện một số hình thức lừa đảo trên mạng.

          + Kiến thức, kỹ năng cơ bản về sử dụng máy tính, như: đăng ký và sử dụng email; kỹ năng gõ phím, sử dụng các ứng dụng như word, excel,..., cài đặt và sử dụng các phần mềm; tạo và sắp xếp các thư mục,....

          - Kiến thức, kỹ năng cơ bản về chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số, trong đó chú trọng các nội dung phát triển kinh tế số, xã hội số nông nghiệp, nông thôn.

          - Tổ chức các lớp phổ biến kiến thức, nâng cao kỹ năng số và năng lực tiếp cận thông tin cho người trong độ tuổi lao động./.

         

 

                                                                   

Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
258184