Xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu, xã nông thôn mới nâng cao

Đăng lúc: 21:53:01 11/04/2024 (GMT+7)

Xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu, xã nông thôn mới nâng cao

Bài tuyên truyền về Xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu,

xã nông thôn mới nâng cao

          Kính thưa toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn xã!

 

          Những năm gần đây, Hoằng Hợp là một trong những xã phát triển trong mọi lĩnh vực, bao gồm: phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh chính trị và an toàn xã hội, đầu tư cơ sở hạ tầng. Trình độ dân trí ngày một nâng cao, luôn tiếp thu những sự phát triển tiến bộ của xã hội, vận dụng sáng tạo trong công cuộc đổi mới xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh. Từ kết quả đó xã đã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2014. Thực hiện kế hoạch số 145 của UBND huyện về xây dựng cảnh quan, đảm bảo vệ sinh môi trường, về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, về cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu. UBND xã Hoằng Hợp đã xây dựng kế hoạch, triển khai đến từng đơn vị thôn. Năm 2024 đăng ký xây dựng thôn Quý Thọ trở thành thôn kiểu mẫu với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân.

       Phát huy truyền thống và những thành tích đã đạt được. Thực hiện Quyết định số 41/2022/QĐ-UBND ngày 05/09/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Bộ tiêu chí thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022 – 2025.

          Đảng Ủy - HĐND-UBND - Ủy ban MTTQ xã và sự đồng thuận của nhân dân xã Hoằng Hợp phấn đấu cuối tháng 4 năm 2024 thôn Quý Thọ sẽ được công thôn kiểu mẫu, các năm tiếp theo thực hiện theo lộ trình, mỗi năm có từ 1 đến 2 thôn kiểu mẫu và phấn đấu cuối năm 2024 xã đạt nông thôn mới nâng cao.

Để thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ và Nghị quyết của HĐND xã đã đề ra đạt kết quả cao, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, các tổ chức đoàn thể, ban ngành trong xã Hoằng Hợp phải là lực lượng đi đầu trong thi đua thực hiện tốt các nội dung sau:

Một là, Mỗi người dân xã Hoằng Hợp không ngừng ra sức học tập để nâng cao trình độ văn hóa, lý luận, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, đảm bảo có năng lực thực tiễn trong công việc để nâng cao năng xuất, hiệu quả lao động và công tác; nêu cao tinh thần yêu nước, yêu quê hương, yêu gia đình, dòng tộc, yêu con người; không ngừng rèn luyện, tu dưỡng. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh để nâng cao thể lực, xây dựng lối sống lành mạnh, nếp sống văn minh, đoàn kết, nghĩa tình, tôn trọng kỷ cương, pháp luật, có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội để trở thành con người kiểu mẫu.

           Hai là, Mỗi gia đình, dòng họ trong xã cần quan tâm giáo dục, vận động các thành viên phấn đấu trở thành con người kiểu mẫu; tích cực thi đua hăng say lao động, sản xuất, kinh doanh để nâng cao thu nhập, vươn lên làm giàu chính đáng; xây dựng nhà cửa sân, vườn xanh, sạch, đẹp, góp phần thiết thực vào việc xây dựng nông thôn mới. Đồng thời tích cực xây dựng gia đình văn hóa, gia đình thể thao, gia đình hiếu học, gia đình hòa thuận, gia đình kiểu mẫu. Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, gương mẫu chấp hành pháp luật, có quan hệ gắn bó, mật thiết với xóm làng, cộng đồng, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát truyển của quê hương, đất nước.

          Ba là, mỗi thôn, làng tập trung tuyên truyền, vân động, tạo điều kiện, giúp đỡ để các hộ gia đình thi đua, phấn đấu trở thành gia đình kiểu mẫu, thôn, xã kiểu mẫu; xây dựng và thực hiên có hiệu quả hương ước, đảm bảo gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa, thuần phong, mỹ tục và các hình thức sinh hoạt văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương. Nêu cao tinh thần đoàn kết, tình làng nghĩa xóm, giúp đỡ lẫn nhau.

          Các thôn tổ chức huy động nguồn lực để xây dựng các công trình hạ tầng, trước hết là nâng cấp hệ thông giao thông, xây dựng, chỉnh trang nhà văn hóa, cổng chào, khu thể thao; xây dựng các công trình nước sạch, hệ thống thoát nước; thường xuyên quét dọn nhà cửa, đường làng ngõ xóm sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh môi trường, trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; đóng góp xứng đáng vào công trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

          Bốn là, Các thôn, làng văn hóa trong xã thi đua khai thác tối đa tiềm năng đất đai, lao động sẵn có ở địa phương; tăng cường công tác tuyên truyền, vân động, làm giàu; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào xây dựng thôn, làng, văn hóa kiểu mẫu; phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; phát động toàn dân tham gia văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, bảo vệ sức khỏe, bảo vệ môi trường, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; quan tâm xây dựng hệ thống tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh.

        Các thôn xây dựng kế hoạch chi tiết để tập trung thưc hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, thôn thông minh theo phương châm: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ. Đem tài dân, sức dân, của dân làm lợi cho dân; căn cứ tình hình thực tế ở mỗi thôn, làng lựa chọn những mô hình kiểu mẫu đẹp phù hợp với địa phương, với phương châm phục vụ nhu cầu hưởng thụ của nhân dân. Phấn đấu mỗi Thôn Làng đều có mô hình kiểu mẫu, như đoạn đường kiểu mẫu, vườn mẫu, quan tâm đến đời sống tinh thần của nhân dân; đồng thời xây dựng kế hoạch huy động nguồn lực cụ thể, bảo đảm hoàn thành mục tiêu xây dựng thôn kiểu mẫu để xã trở thành xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2024. 

 

Hoằng Hợp, ngày 07 tháng 4 năm 2024

          Duyệt của Ban biên tập                                                                                     Người viết bài

                Phó trưởng ban

 

 

 

                                                                                                                                         Phạm Thị Bích

  
Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
258184