Thẩm định thôn Bính Ất đạt chuẩn NTM kiểu mẫu

Đăng lúc: 14:35:12 14/12/2023 (GMT+7)

Căn cứ Quyết định số 41/2022/QĐ-UBND ngày 5/9/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy định về tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận thôn, bản đạt chuẩn NTM, NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2025; Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 19/8/2023 của UBND huyện về thực hiện xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, thôn, tổ dân phố kiểu mẫu, gắn với nâng cao chất lượng môi trường, gìn giữ cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn trên địa bàn huyện, giai đoạn 2023-2025.

             Ngày 13/12/2023 đoàn thẩm định thôn NTM kiểu mẫu UBND huyện Hoằng Hóa, do đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, ủy viên BCH đảng bộ huyện- PCT UBND huyện - Trưởng đoàn thẩm định, đã về làm việc tại thôn Bính Ất. Tại buổi làm việc, sau khi nghe đại diện lãnh đạo thôn báo cáo kết quả thực hiện, ý kiến của các phòng ban có liên quan, lãnh đạo xã Hoằng Hợp. Đồng chó PCT UBND huyện đánh giá cao những kết quả đã đạt được của thôn cụ thể:

1. Về công tác tổ chức, triển khai

- Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hoằng Hợp đã ban hành Nghị quyết, Kế hoạch thực hiện các tiêu chí nông thôn mới theo từng giai đoạn. Thành lập Ban Chỉ đạo do đồng chí Bí thư Đảng ủy làm Trưởng ban, thành lập Ban phát triển thôn Bính Ất do đồng chí Bí thư chi bộ làm trưởng tiểu ban. Trên cơ sở đó xã tiến hành khảo sát lập kế hoạch xây dựng thôn đạt nông thôn mới kiểu mẫu, lấy ý kiến đóng góp của nhân dân, để làm cơ sở cho thôn Bính Ất hoàn thành các tiêu chí Nông thôn mới kiểu mẫu.

- Chi bộ thôn Bính Ất đã ra nghị quyết chuyên đề về xây dựng thôn đạt nông thôn mới kiểu mẫu Nghị quyết đã được thông qua biểu quyết của chi bộ. Sau khi tổ chức hội nghị lấy ý kiến của nhân dân trong thôn, Ban phát triển thôn đã lậpkế hoạch xây dựng thôn đạt nông thôn mới kiểu mẫu theo bộ tiêu chí của tỉnh.

2. Về công tác thông tin, tuyên truyền và tham gia tập huấn

Công tác tuyên truyền, phổ biến về các chủ trương, chính sách, nội dung về về xây dựng NTM kiểu mẫu đã được Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM xã quan tâm triển khai, phổ biến đến tất cả cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xã, đặc biệt là nhân dân thôn Bính Ất để giúp cho cán bộ và nhân dân hiểu rõ hơn mục đích, ý nghĩa, nội dung, của việc xây dựng thôn đạt NTM kiểu mẫu, từ đó nhân dân đồng thuận và chủ động tham gia vào các nội dung xây dựng NTM kiểu mẫu.

3. Về Phát triển kinh tế - xã hội

a) Phát triển sản xuất nông nghiệp.

Các hộ dân đã tiến hành cải tạo lại vườn tạp. Thôn triển khai xây dựng mô hình sản xuất lúa năng suất chất lượng cao, hàng năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng... đang đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân.Về chăn nuôi, trong thôn có 08 hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm, tạo thu nhập ổn định cho gia đình.

b) Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, ngành nghề nông thôn.

Toàn thôn30 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, bao gồm các lĩnh vực dịch vụ thương mại, nông nghiệp. Tình hình thị trường trên địa bàn thôn ổn định, các cơ sở hoạt động kinh doanh, đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm.

c) Nâng cao thu nhập, giảm nghèo cho người dân.

Trên địa bàn thôn chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, các hộ đã liên kết để gắn sản xuất với tiêu thụ, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Bên cạnh đó, lao động có sự chuyển dịch từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ thương mại, từ đó nâng cao thu nhập, đời sống nhân dân được nâng lên, trong thôn không còn hộ nghèo.

d) Xây dựng cơ sở hạ tầng.

Sau quá trình triển khai xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu hạ tầng nông thôn từng bước được hoàn thiện. Đường giao thông thôn xóm được nâng cấp, mở rộng, 100% các tuyến đường được nhựa hóa và bê tông hóa. Hệ thống rãnh thoát nước thải trong khu dân cư được đậy nắp. Các tuyến đường được trồng hoa, cây xanh góp phần cho cuộc sống xanh, sạch, đẹp. Cơ sở vật chất nhà văn hóa được trang bị đầy đủ phục vụ nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của người dân.

4. Kết quả huy động nguồn lực xây dựng NTM kiểu mẫu
         Chi bộ và nhân dân thôn Bính Ất thống nhất quyết tâm phấn đấu thôn đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu, Chi bộ có Nghị quyết về xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu và huy động sự đóng góp của nhân dân để xây dựng cơ sở vật chất, chỉnh trang lại khuôn viên nhà văn hóa, tu sửa chỉnh trang lại khu dân cư, chỉnh trang khuôn viên mi ni…

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ THÔN NTM KIỂU MẪU

Tổng số tiêu chí thôn tổ chức tự đánh giá đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu theo quy định là 15/15 tiêu chí, đạt 100% theo Quyết định số 41/2022/QĐ-UBND ngày 5/9/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy định về tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận thôn, bản đạt chuẩn NTM, NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2025

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc xây dựng thôn NTM kiểu mẫu còn gặp những khó khăn, hạn chế, như: Một số chỉ tiêu tiêu chí đạt theo quy định nhưng chưa đảm bảo tính bền vững như Môi trường và ATTP, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế…, khó khăn cho việc kêu gọi đầu tư và hỗ trợ thực hiện Chương trình NTM, vì vậy kết quả huy động nguồn lực trong nhân dân tham gia xây dựng thôn đạt NTM kiểu mẫu còn hạn chế, vẫn còn dựa nhiều vào sự hỗ trợ đầu tư của tỉnh, của huyện và của xã; việc huy động sức dân tham gia vào các phong trào còn hạn chế; tiến độ XD thôn đạt NTM kiểu mẫu còn chậm so với kế hoạch, đề án đã xây dựng./.


                                                                                    Bài và ảnh của NQC


Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
258184