Thôn bính ất hoàn thiện các tiêu chí trong xây dựng thôn kiểu mẫu

Đăng lúc: 10:54:13 07/10/2023 (GMT+7)

 

Thực hiện quyết định của UBND Tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ, công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn Tỉnh Thanh Hóa, Kế hoạch mỗi năm xây dựng một thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Trên cơ sở đó Đảng ủy xã Hoằng Hợp đã ban hành Nghị quyết; UBND xã xây dựng kế hoạch mỗi năm xây dựng 1 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và ban hành các hướng dẫn thực hiện các tiêu chí. Lộ trình lựa chọn thôn Bính Ất sẽ về đích trong năm 2023.

Đến nay Ban phát triển thôn đang tích cực tuyên truyền nhân dân tập trung hoàn thiện các tiêu chí để đề nghị các phòng ngành cấp trên đánh giá, thẩm định.

Từ những thực tiễn trong quá trình công tác Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Hoằng Hợp đưa ra một số giải pháp sau:

Một là: Mỗi cán bộ, mỗi đảng viên và toàn thể nhân dân phải hiểu rõ và tuyên truyền, vận động gia đình, mọi người xung quanh hiểu được xây dựng nông thôn mới nâng cao và NTM kiểu mẫu là sự nghiệp của toàn dân, là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người dân nông thôn, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó Nhà nước đóng vai trò hỗ trợ, mỗi người dân phải là chủ thể, mỗi gia đình phải đi đầu trong tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao; không trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước.

Hai là: Mỗi Cán bộ, đảng viên, mỗi người dân cần chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực học hỏi, nâng cao trình độ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng; Xây dựng mô hình liên kết tiêu thụ nông sản chủ lực của địa phương gắn với từng thôn cụ thể như cây keo, cây ăn quả…

Ba là: Mỗi Cán bộ, đảng viên và nhân dân cần tích cực tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng, huy động nhân dân kiên cố hoá đường giao thông, thủy lợi các tuyến đường có rãnh thoát nước, có biển báo chỉ dẫn, góp phần hiện hại hoá nông thôn;

Vận động các hộ gia đình cải tạo  khuôn viên nhà ở đồ đạc mỗi gia đình phải được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, khoa học;

Các công trình vệ sinh, vườn ao, chuồng trại phải được đảm bảo đúng quy cách kỹ thuật có tầng hầm bioga;

Tích cực trồng hoa, cây xanh ven đường và có hệ thống điện chiếu sáng, thu gom rác thải, sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, bảo vệ môi trường sống.

100% hộ dân cư có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch theo quy định.

Có mô hình bảo vệ môi trường (thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn, vệ sinh đường làng ngõ xóm và các khu công cộng) hoạt dộng thường xuyên, hiệu quả thu hút sự tham gia của nhân dân trong thôn.

Bốn là: Các gia đình, cá nhân cần gương mẫu thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", bài trừ mê tín, dị đoan và các hủ tục lạc hậu; thực hiện nếp sống văn minh, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; đẩy mạnh khai thác các nhà văn hoá, điểm vui chơi cộng đồng phục vụ các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao trong thanh thiếu nhi, người cao tuổi và các tầng lớp nhân dân.

Năm là: Xây dựng lộ trình, kế hoạch chi tiết để tập trung thưc hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao theo phương châm Dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ. Đem tài dân, sức dân, của dân làm lợi cho dân. Phấn đấu mỗi thôn đều có mô hinh kiểu mẫu như đoạn đường kiểu mẫu, tổ dân cư kiểu mẫu, quan tâm đến đời sống tinh thần của nhân dân. Đồng thời huy động nguồn lực cụ thể bảo đảm hoàn thành mục tiêu xây dựng thôn kiểu mẫu, xã nông thôn mới nâng cao trong thời gian sớm nhất.

Để Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu đạt kết quả tốt. Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới nâng cao xã Hoằng Hợp đề nghị mỗi cán bộ, mỗi đảng viên và mỗi người dân phải là lực lượng đi đầu trong thi đua thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Thực hiện NTM kiểu mẫu, thực hiện thường xuyên, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động xây dựng NTM gắn với cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM văn minh, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân./.

 

Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
258184